Bleiswijk – Demob

Leeskring Demob Bleiswijk

Briljantstraat 21
2665 NJ Bleiswijk
Tel: 070-3669573

Email: info@demob.nl

 

Heeft u verder nog vragen bel gerust naar het kantoor 070-3669573.

Indien u ervoor kiest om de betaling van de leesmap automatisch te laten incasseren vanaf uw bankrekening is het noodzakelijk dat u ons hiervoor machtigt. Het maandelijks bedrag kan verschillen. Het wordt als volgt berekend: de 1e maand van het kwartaal wordt er 5 maal geïncasseerd en daarna 2 opeenvolgende maanden 4 maal. Indien prijswijziging noodzakelijk zijn wordt u hiervan 1 maand van te voren op de hoogte gesteld. Hierdoor kan eventueel het bedrag wijzigen.

PDF BESTAND MACHTIGING FORMULIER CORONAVIRUS:

Ik verstrek een machtiging tot wederopzegging:

*
*
*

Incassant :Leeskring en Videoshop Demob bv, Kerketuinenweg 95, 2544 CZ ’s Gravenhage

Rekeningnummer : NL52ABNA0483178934

Incassant ID:NL69ZZZ2704738860000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

  • De Leeskring om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
  • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Leeskring.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

*
*
*